VietlottXổ số Keno

Kết quả Xổ số Vietlott Keno

Cơ hội trúng 2 tỷ chỉ với 10.000 đồng - Không trùng kết quả vẫn trúng

Keno được phát hành từ 06 giờ 00 phút và kết thúc chậm nhất 21 giờ 55 phút hàng ngày từ Thứ Hai đến Chủ Nhật với tần suất quay số mở thưởng 10 phút/kỳ, bán vé liên tục trong suốt thời gian của mỗi kỳ quay số mở thưởng.

- Cách chọn số: Chỉ từ 10.000 đồng, chọn các bộ số tương ứng với các bậc từ 01 đến 10 hoặc chẵn hoặc lẻ, lớn hoặc nhỏ.

Xổ số Keno Thứ 5, ngày 20-01-2022

#0080078

Chẵn (9)Lẻ (11)Lớn (8)Nhỏ (12)

#0080077

Chẵn (12)Lẻ (8)Lớn (7)Nhỏ (13)

#0080076

Chẵn (7)Lẻ (13)Lớn (8)Nhỏ (12)

#0080075

Chẵn (15)Lẻ (5)Lớn (7)Nhỏ (13)

#0080074

Chẵn (11)Lẻ (9)Lớn (9)Nhỏ (11)

#0080073

Chẵn (11)Lẻ (9)Lớn (8)Nhỏ (12)

#0080072

Chẵn (7)Lẻ (13)Lớn (9)Nhỏ (11)

#0080071

Chẵn (11)Lẻ (9)Lớn (6)Nhỏ (14)

#0080070

Chẵn (13)Lẻ (7)Lớn (4)Nhỏ (16)

#0080069

Chẵn (10)Lẻ (10)Lớn (8)Nhỏ (12)

#0080068

Chẵn (8)Lẻ (12)Lớn (7)Nhỏ (13)

#0080067

Chẵn (11)Lẻ (9)Lớn (9)Nhỏ (11)

#0080066

Chẵn (12)Lẻ (8)Lớn (7)Nhỏ (13)

#0080065

Chẵn (8)Lẻ (12)Lớn (7)Nhỏ (13)

#0080064

Chẵn (13)Lẻ (7)Lớn (8)Nhỏ (12)

#0080063

Chẵn (11)Lẻ (9)Lớn (5)Nhỏ (15)

#0080062

Chẵn (10)Lẻ (10)Lớn (7)Nhỏ (13)

#0080061

Chẵn (12)Lẻ (8)Lớn (8)Nhỏ (12)

#0080060

Chẵn (10)Lẻ (10)Lớn (7)Nhỏ (13)

#0080059

Chẵn (10)Lẻ (10)Lớn (7)Nhỏ (13)

#0080058

Chẵn (7)Lẻ (13)Lớn (9)Nhỏ (11)

#0080057

Chẵn (11)Lẻ (9)Lớn (9)Nhỏ (11)

#0080056

Chẵn (12)Lẻ (8)Lớn (8)Nhỏ (12)

#0080055

Chẵn (10)Lẻ (10)Lớn (6)Nhỏ (14)

#0080054

Chẵn (9)Lẻ (11)Lớn (7)Nhỏ (13)

#0080053

Chẵn (8)Lẻ (12)Lớn (8)Nhỏ (12)

#0080052

Chẵn (13)Lẻ (7)Lớn (8)Nhỏ (12)

#0080051

Chẵn (8)Lẻ (12)Lớn (7)Nhỏ (13)

#0080050

Chẵn (12)Lẻ (8)Lớn (7)Nhỏ (13)

#0080049

Chẵn (10)Lẻ (10)Lớn (6)Nhỏ (14)

#0080048

Chẵn (6)Lẻ (14)Lớn (10)Nhỏ (10)

#0080047

Chẵn (10)Lẻ (10)Lớn (5)Nhỏ (15)

#0080046

Chẵn (9)Lẻ (11)Lớn (11)Nhỏ (9)

#0080045

Chẵn (9)Lẻ (11)Lớn (8)Nhỏ (12)

#0080044

Chẵn (9)Lẻ (11)Lớn (8)Nhỏ (12)

#0080043

Chẵn (8)Lẻ (12)Lớn (8)Nhỏ (12)

#0080042

Chẵn (10)Lẻ (10)Lớn (7)Nhỏ (13)

#0080041

Chẵn (11)Lẻ (9)Lớn (8)Nhỏ (12)

#0080040

Chẵn (10)Lẻ (10)Lớn (5)Nhỏ (15)

#0080039

Chẵn (6)Lẻ (14)Lớn (12)Nhỏ (8)

#0080038

Chẵn (9)Lẻ (11)Lớn (6)Nhỏ (14)

#0080037

Chẵn (9)Lẻ (11)Lớn (8)Nhỏ (12)

#0080036

Chẵn (10)Lẻ (10)Lớn (8)Nhỏ (12)

#0080035

Chẵn (9)Lẻ (11)Lớn (8)Nhỏ (12)

#0080034

Chẵn (12)Lẻ (8)Lớn (7)Nhỏ (13)

#0080033

Chẵn (10)Lẻ (10)Lớn (4)Nhỏ (16)

#0080032

Chẵn (11)Lẻ (9)Lớn (8)Nhỏ (12)

#0080031

Chẵn (11)Lẻ (9)Lớn (9)Nhỏ (11)

#0080030

Chẵn (11)Lẻ (9)Lớn (7)Nhỏ (13)

#0080029

Chẵn (12)Lẻ (8)Lớn (8)Nhỏ (12)

#0080028

Chẵn (11)Lẻ (9)Lớn (8)Nhỏ (12)

#0080027

Chẵn (11)Lẻ (9)Lớn (8)Nhỏ (12)

#0080026

Chẵn (9)Lẻ (11)Lớn (7)Nhỏ (13)

#0080025

Chẵn (12)Lẻ (8)Lớn (7)Nhỏ (13)

#0080024

Chẵn (9)Lẻ (11)Lớn (6)Nhỏ (14)

#0080023

Chẵn (9)Lẻ (11)Lớn (7)Nhỏ (13)

#0080022

Chẵn (12)Lẻ (8)Lớn (7)Nhỏ (13)

#0080021

Chẵn (11)Lẻ (9)Lớn (6)Nhỏ (14)

#0080020

Chẵn (8)Lẻ (12)Lớn (9)Nhỏ (11)

#0080019

Chẵn (8)Lẻ (12)Lớn (9)Nhỏ (11)

#0080018

Chẵn (10)Lẻ (10)Lớn (5)Nhỏ (15)

#0080017

Chẵn (9)Lẻ (11)Lớn (7)Nhỏ (13)

#0080016

Chẵn (13)Lẻ (7)Lớn (9)Nhỏ (11)

#0080015

Chẵn (9)Lẻ (11)Lớn (11)Nhỏ (9)

#0080014

Chẵn (10)Lẻ (10)Lớn (11)Nhỏ (9)

#0080013

Chẵn (9)Lẻ (11)Lớn (6)Nhỏ (14)

#0080012

Chẵn (9)Lẻ (11)Lớn (9)Nhỏ (11)

#0080011

Chẵn (10)Lẻ (10)Lớn (5)Nhỏ (15)

#0080010

Chẵn (9)Lẻ (11)Lớn (7)Nhỏ (13)

#0080009

Chẵn (7)Lẻ (13)Lớn (7)Nhỏ (13)

#0080008

Chẵn (11)Lẻ (9)Lớn (7)Nhỏ (13)

#0080007

Chẵn (11)Lẻ (9)Lớn (7)Nhỏ (13)

#0080006

Chẵn (8)Lẻ (12)Lớn (8)Nhỏ (12)

#0080005

Chẵn (11)Lẻ (9)Lớn (8)Nhỏ (12)

#0080004

Chẵn (11)Lẻ (9)Lớn (7)Nhỏ (13)

#0080003

Chẵn (9)Lẻ (11)Lớn (8)Nhỏ (12)

#0080002

Chẵn (12)Lẻ (8)Lớn (7)Nhỏ (13)

#0080001

Chẵn (8)Lẻ (12)Lớn (12)Nhỏ (8)

#0080000

Chẵn (8)Lẻ (12)Lớn (4)Nhỏ (16)

#0079999

Chẵn (13)Lẻ (7)Lớn (8)Nhỏ (12)

#0079998

Chẵn (7)Lẻ (13)Lớn (6)Nhỏ (14)

#0079997

Chẵn (12)Lẻ (8)Lớn (8)Nhỏ (12)

#0079996

Chẵn (11)Lẻ (9)Lớn (11)Nhỏ (9)

#0079995

Chẵn (12)Lẻ (8)Lớn (5)Nhỏ (15)

#0079994

Chẵn (10)Lẻ (10)Lớn (10)Nhỏ (10)

#0079993

Chẵn (11)Lẻ (9)Lớn (4)Nhỏ (16)

#0079992

Chẵn (9)Lẻ (11)Lớn (12)Nhỏ (8)

#0079991

Chẵn (13)Lẻ (7)Lớn (8)Nhỏ (12)

Xem xổ số theo ngày

Top